MMM Controll Bt. - könyvelés, könyvelő, könyvelőiroda budapest
Könyvelés
Változások a vállalkozásoknak

Változások a vállalkozásoknak

  • 2017. 04. 28. 12:01

A számviteli törvény és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvénytervezet megengedi, hogy egyes magyar vállalkozások a jövőben egyszerűsített éves beszámolót készíthessenek.

Egyszerűsített beszámoló is elég lehet

A jelenlegi szabályok értelmében a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó akkor készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha két egymást követő üzleti évben három mutató közül kettő nem haladja meg az ott megadott limitet, ami mérlegfőösszeg felső határát 500 millió forintban, az éves nettó árbevételt 1 milliárd forintban, míg a foglalkoztatottak átlagos létszámát 50 emberben szabja meg.

Egy társaság által alkalmazható beszámoló formája az éves nettó árbevétele nagyságától, a mérlege főösszegétől, a foglalkoztatottai létszámától, illetve mindezek határértékeitől függ. A felsorolt mutatók függvényében alkalmazható beszámoló lehet a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló, egyszerűsített beszámoló.
Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:


a) a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

Ezeket a szabályokat a nyilvánosan működő részvénytársaság, az anyavállalat, valamint az olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott értékpapírjai tőzsdei kereskedelme engedélyezett vagy az engedélyezést már kérelmezték, nem alkalmazhatja.


Olyan jogelőd nélkül alapított vállalkozónál amelynél üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az éves nettó árbevétel adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre, a tárgyévi várható éves nettó árbevételt és – ha van – az első üzleti év éves szintre átszámított nettó árbevételét kell figyelembe venni. ennek megfelelően kell eljárni a másik két mérőszám meghatározása során is.


A könyvvizsgálatra nem kötelezett jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég az egyszerűsített éves beszámolóját – saját választása alapján – a számviteli törvény 98/A. § szerinti sajátos módon is elkészítheti.

Feltéve,ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

a) a mérlegfőösszeg a 65 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel a 130 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.


E módszertől az érintett gazdasági társaság és egyéni cég a mindaddig nem térhet el, amíg a választás feltételeinek megfelel.
A kiegészítő melléklet nem része ennek a beszámoló formának. További egyszerűsítési lehetőség, hogy a sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó a számviteli politikáját egyetlen, a könyvvezetéssel és a beszámoló készítéssel kapcsolatos döntéseket tartalmazó, írásos dokumentumként is elkészítheti.

Ajánlatkérés

Kérdése van? Várjuk hívását!

Mikula Zsuzsa közgazdász, mérlegképes könyvelő