MMM Controll Bt. - könyvelés, könyvelő, könyvelőiroda budapest
Könyvelés
Társasházak könyvelése

Társasházak könyvelése

  • 2017. 04. 19. 08:13

Társasházak részére teljes körű könyvelési szolgáltatást nyújtunk, melybe a következők tartoznak bele:

• A Társasház bizonylatainak vezetése
• Adóbevallások elkészítése, elektronikus könyvelése
• A Társasház kötelezettségeinek és követeléseink nyilvántartása, időszakos, illetve igény szerinti kimutatás készítése
• A lakók befizetéseiről, hátralékokról/túlfizetésekről negyedévente, illetve igény szerinti kimutatás készítése
• Megbízási szerződések számfejtése
• Nyitó és zárlati munkák elkészítése
• Beszámoló elkészítése
• A közgyűlés elé terjesztett éves beszámolójának részletes kimutatása
• Igény szerint költségvetési javaslat elkészítése
• Igény szerint késedelmi kamat, egyenlegközlő, fizetési felszólítás készítése
• Adófolyószámla egyeztetése

ÁRAK

MOST 400 Ft/hó/albetéttől!

Mindig a Társasházra szabottan az elvégzett munka, a feladatok és a ráfordított idő arányában alakítjuk ki az árakat.
Kérem, keressen fel egy ingyenes személyes megbeszélésre!

A társasházak gazdálkodását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény is szabályozza, mivel a társasházak egyéb gazdálkodó szervezetnek minősülnek. A társasházra a számviteli törvény rendelkezéseit az egyéb szervezetek gazdálkodásának sajátosságait, továbbá a könyvvezetési és beszámolási kötelezettségüket szabályozó a 224/2000. (XII.19.) sz. Kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A társasház gazdálkodással kapcsolatos feladatok közé tartozik többek között az éves elszámolás és költségvetési javaslat elkészítése, melyet általában minden közös képviselő elkészít és a közgyűlés elé terjeszt elfogadásra.

A társasházi törvény értelmében az éves elszámolást a számviteli szabályoknak megfelelően elkészített könyvelés és beszámoló alapján kell elkészíteni, mely - egyszeres könyvvitelt vezető társasház esetén - a vagyoni és pénzügyi helyzetet bemutató egyszerűsített mérlegből és eredmény-levezetésből áll. A beszámolót abban az esetben is el kell készíteni a társasháznak, ha nincsen az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz bejelentkezve, azaz nincs adószáma.

A számviteli törvény kimondja továbbá azt is, hogy a szervezet tulajdonában lévő eszközök és azok forrásait, illetve az eredményt befolyásoló gazdasági eseményeket a számviteli politikában előírtak alapján kell elkészíteni. Azaz, a társasházaknak is rendelkezniük kell a könyvvezetést, pénzügyi elszámolásokat szabályozó számviteli politikával, valamint a számviteli politika részét (illetve mellékletét) képező pénzkezelési szabályzattal, leltárkészítési és leltározási szabályzattal, illetve az eszközök és források értékelési szabályzatával.
 

Ajánlatkérés

Kérdése van? Várjuk hívását!

Mikula Zsuzsa közgazdász, mérlegképes könyvelő